Szkolenie

Stres jest bardzo istotną i powszechną uciążliwością związaną z miejscem pracy. Może on nie tylko rujnować zdrowie pracowników, ale też kondycję firmy. Jak być szczęśliwym w miejscu pracy i czy jest to możliwe? Czy praca może dawać szczęście?

Wynikiem stresu bywają nieuzasadnione przejawy agresji u pracowników, odmowa wykonywania zadań lub wycofywanie się z nich, obwinianie innych pracowników za niepowodzenia czy też nieuzasadnione uprzedzenia wobec współpracowników, zadań i pomysłów.

Zarówno z punktu widzenia zdrowia oraz samopoczucia każdego pracownika, jak i efektywności organizacji pracy, która jest w dużej mierze od nich uzależniona, ważne jest zarządzanie stresem w pracy, tak aby miało ono charakter prewencyjny.

Model zarządzania stresem powinien być stworzony specyficznie dla każdej firmy. Istotne jest, aby informować pracowników o przyczynach, konsekwencjach i strategiach radzenia sobie ze stresem. Konieczne jest także opracowanie programu zarządzania stresem uwzględniającego diagnozę problemu, opracowanie strategii prewencyjnych, a także określającego rzeczywisty cel którego oczekujemy.

Najefektywniejszą metodą walki ze stresem w firmie jest prewencyjne zarządzanie stresem. Jest ono realizowane poprzez programy zarządzania stresem, które mają na celu zapobieganie stresorom oraz ukształtowanie tzn. stresu pozytywnego, mogącego wpływać korzystnie na skuteczność i rozwój jednostki i organizacji.

Szkolenie ma na celu przekazanie skutecznych metod zarządzania stresem w pracy i przedstawienie korzyści wynikających z inwestycji w program zarządzania stresem w celu późniejszej obserwacji zadowolonych pracowników w zdrowej firmie. Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i higienę pracy wszystkich pracowników, kadry kierowniczej, społecznych inspektorów pracy, pracowników odczuwających narażenie na stres oraz wszystkich, którzy chcą poznać specyfikę psychospołecznych warunków pracy i ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo.

Program szkolenia

 • Pojęcie stresu
  • Czym jest stres?
  • Jak działa stres i skąd się bierze?
  • Jak stres może wpływać na zachowania pracowników?
 • Typowe źródła stresu w środowisku pracy.
 • Trening asertywności w kontekście sytuacji wstępujących podczas pracy.
 • Zasady i uwarunkowania dobrej komunikacji w pracy oraz role wsparcia społecznego.
 • Ćwiczenie nowych postaw, jakim jest odgrywanie ról (trenowanie trudnych, wywołujących lęk zachowań).
 • Zwiększanie odporności na stres.
 • Sposoby zwalczania stresu – metody indywidualne oraz organizacyjne.
 • Praktyczne sposoby radzenia sobie ze stresem w środowisku pracy.
 • Asertywność w miejscu pracy a uległość.
 • Szantaż emocjonalny i manipulacje w miejscu pracy.

Podczas warsztatów zostaną przeprowadzone praktyczne ćwiczenia odnoszące się do różnych sytuacji w pracy.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmują 6 godzin lekcyjnych

Terminy

Sprawdź w kalendarzu na kiedy zaplanowano najbliższe szkolenie otwarte.

Szkolenie nie jest obecnie zaplanowane? Napisz do nas!