Praktyczne podejście do wymagań stawianych produktom kosmetycznym uwzględniając normę PN-EN ISO 22716:2009 oraz wymagania prawne

Odpowiedzialność za jakość wyrobów kosmetycznych, spoczywająca przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej na Ministerstwie Zdrowia (Państwowy Zakład Higieny), przeniesiona została na producentów oraz dystrybutorów tych wyrobów.

W celu zwiększenie bezpieczeństwa stosowania i produkcji kosmetyków wydane zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych. Formalne ujednolicenie systemu nastąpiło po okresie 42 miesięcy, czyli 11 lipca 2013. Określono więc ogólne parametry bezpieczeństwa, które spełnić musi producent pod groźbą odpowiedzialności karnej lubi finansowej za nieprzewidziane skutki stosowania wyrobu. Przede wszystkim jednak wymagania te mają zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzkiego.
Rozporządzenie zwraca również szczególną uwagę na proces produkcji, który ma być zgodny z dobrą praktyką produkcji (GMP), wg normy PN-EN ISO 22716:2009 „Kosmetyki – Dobre Praktyki Produkcji (GMP) – Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji”.
Norma ISO 22716 została opracowana na potrzeby przemysłu kosmetycznego i uwzględnia specyficzne potrzeby tej branży. Kierowana jest do firm, które chcą doskonalić się w zakresie produkcji, kontroli, magazynowania oraz transportu produktów kosmetycznych. Wdrożenie oraz utrzymanie danego systemu daje gwarancję bezpiecznego produktu, przyczynia się do rozwoju koncepcji zapewnienia jakości w danym przedsiębiorstwie oraz stanowi bazę do wprowadzenia dobrych praktyk produkcji. Standard zawiera organizacyjne i praktyczne porady dotyczące zarządzania ludzkimi, technicznymi i administracyjnymi czynnikami wpływającymi na jakość produkcji.

Celem naszego szkolenia jest przedstawienie wymagań normy ISO 22716, wymagań prawnych dotyczących przemysłu kosmetycznego, a także przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej budowy systemu zarządzania jakością oraz zagrożeń związanych z produkcją kosmetyków.

Program szkolenia

 • Rozwój koncepcji zarządzania jakością
  • Czym jest jakość w branży kosmetycznej?
  • Kontrola, zapewnienie, sterowanie czy zarządzanie jakością – co dzisiaj w branży?
 • Wymagania prawne w branży kosmetycznej
  • 11 lipca 2013r – przełomowy dzień dla branży kosmetycznej
  • Jakie zmiany w branży wprowadza ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I  RADY (WE) NR 1223/2009?
  • Kim jest „Osoba Odpowiedzialna”?
  • CPNP, GMP, CMR, SUE, Traceability, Nanomateriały, testy na zwierzętach – jak spełnić nowe wymagania?
  • Nowa dokumentacja i ocena bezpieczeństwa produktów kosmetycznych – jakie są podstawowe założenia?
  • „Free from…” – czy wiadomo, co można deklarować na opakowaniach kosmetyków?
 • Porównanie wymagań normy IS0 9001 oraz ISO 22716
  • Norma ISO 22716:2007 w strukturach systemów zarządzania
  • Omówienie wymagań normy PN-EN ISO 22716:2009
  • Dokumentacja systemu
  • Integracja systemów zarządzania
  • Certyfikacja PN-EN ISO 22716:2009
 • GMP w branży kosmetycznej
  • Dobra praktyka jak dobre wychowanie?
  • 5P – Personel, Pomieszczenia, Procedury, Produkcja, Produkty
 • Zagrożenia podczas produkcji kosmetyków
  • Mikroorganizmy w kosmetykach.
  • Gdzie są punkty krytyczne w procesie produkcyjnym?
  • Jak eliminować drobnoustroje (dezynfekcja, sterylizacja, biostatyczność, biobójczość)?
  • Jakie jest największe zagrożenie higieniczne w procesie produkcyjnym?

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmują dwa dni szkoleniowe (16 godzin lekcyjnych)