Wystąpienia publiczne

Ile razy przed występem publicznym słyszeliśmy od bliskich nam osób krzepiące slogany: „po prostu bądź sobą. Nie oglądaj się na innych. Nie martw się, co sobie ludzie pomyślą”. Rzeczywistość jest brutalna.

Z biegiem lat dowiadujemy się, że ludzie nader często troszczą się o to jak postrzegają ich inni, co o nich myślą, jak ich oceniają. Niestety oceniani jesteśmy stale, a tym bardziej, jeśli wystawiamy się na tak zwany świecznik.

Każdy z nas od czasu do czasu zastanawia się, jakie wywarł wrażenie. Każdy z nas znalazł się w sytuacji, gdy zachowywał się tak, aby inni odebrali nas w pożądany sposób. Niestety niewiele jest sytuacji społecznych, w których człowiek może sobie pozwolić na całkowite lekceważenie cudzych opinii i odczuć. Z tego powodu warto nieustannie starać się poznawać swoje zachowania, wady i zalety, by lepiej rozumieć innych i doskonalić naszą komunikację, zwłaszcza niewerbalną.

Prezentacja publiczna bywa traumatycznym przeżyciem. Staramy się, jak najlepiej wypaść przed audytorium i okazuje się, że serce zaczyna mocniej bić, w ustach czujemy suszę, nogi, jak z waty, a w brzuchu mamy rewolucję. To trema! Ogromy stres! Co zrobić? Uciec? Nie! Dzięki ćwiczeniom i właściwemu podejściu można osiągnąć sukces. Jak powiedział Ralph Waldo Emerson, „Wszyscy wielcy mówcy byli najpierw złymi mówcami”.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności samodzielnego przeprowadzenia ćwiczeń usprawniających pracę mięśni żuchwy, języka, policzków i warg oraz nabycie umiejętności wykorzystywania przepony do prawidłowego i pełnego oddychania, a także do głośnego i poprawnego mówienia. Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili poprawnie zinterpretować tekst oraz wymawiać go z prawidłową dykcją.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia dobierana jest w zależności od potrzeb uczestników i obejmuje jeden lub dwa dni szkoleniowe (8 lub 16 godzin lekcyjnych).

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Jest to szkolenie skierowane do osób, które w swojej codziennej pracy zawodowej występują publicznie przed większym lub mniejszym audytorium.

Program szkolenia obejmuje:

Szkolenie ma charakter warsztatów, na których stosowane są zasady poprawnego oddychania, poprawnej wymowy trudnych wyrazów oraz pracy z własnym ciałem. Zadania są tworzone w oparciu o warsztat aktorski. Ćwiczenia wykonywane są indywidualnie, w parach i w niewielkich grupach zadaniowych. Podczas warsztatu kształtujemy praktyczne umiejętności, dopasowane do potrzeb uczestników szkoleń.

Wykorzystywane są, m.in. następujące aktywne metody treningowe:

 • ćwiczenia aparatu artykulacyjnego,
 • ćwiczenia ruchowe,
 • etiudy na zadany temat,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • wystąpienia,
 • mini wykłady,
 • symulacje,
 • stadium przypadku,
 • burza mózgów,
 • dyskusje,
 • obserwacje.

Terminy

Sprawdź w kalendarzu na kiedy zaplanowano najbliższe szkolenie otwarte.

Szkolenie nie jest obecnie zaplanowane? Napisz do nas!