W dniu 21 sierpnia 2018r. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna opublikowała nowe wydanie normy ISO 50001:2018. Podobnie jak w przypadku norm ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 oraz ISO 45001:2018, nowa wersja normy — ISO 50001:2018 — została również opracowana w oparciu o strukturę HLS. Ułatwi to jej zintegrowanie z pozostałymi systemami zarządzania. W ciągu trzyletniego okresu przejściowego, liczonego od daty publikacji, organizacje certyfikowane według ISO 50001:2011, będą musiały wprowadzić wymagane zmiany. Po upłynięciu terminu, certyfikaty przyznane na podstawie starszej normy ISO 50001:2011 stracą ważność.

Celem naszego szkolenia jest analiza zapisów i charakteru zmian w nowym standardzie, ze wskazaniem,  jak te wymagania wpłyną na potrzebę dostosowania dotychczasowo obowiązujących norm dotyczących zarządzania energią.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za wdrażanie bądź nadzorowanie systemu zarządzania energią w przedsiębiorstwie.

Program szkolenia

 • Cele opracowania nowego standardu zarządzania energią
 • Koncepcja podejścia systemowego zarządzania energią zastosowana w normie ISO 50001
  • Model PDCA
 • Struktura normy, zharmonizowanie istniejących norm zarządzania systemami Załącznik SL.
 • Interpretacja zapisów normy ISO 50001:2018
 • Nowe pojęcia i definicje
  • Wymagania ogólne dla systemu zarządzania energią
 • Kontekst organizacji
  • Co decyduje o kształcie systemu zarządzania energią i jego specyfice?
  • Identyfikowanie wymagań stron zainteresowanych i ocena zgodności z nimi
 • Odpowiedzialności w systemie zarządzania energią
  • Rola w organizacji, obowiązki, obszary odpowiedzialności i władze
 • Planowanie w systemie zarządzania energią
  • Określenie ryzyka i szans w osiągnięciu zamierzonych efektów poprawy wyniku energetycznego i zarządzanie tym ryzykiem i szansami
  • Przegląd energetyczne – zmiany
  • Planowanie zbierania danych – nowy wymóg
 • Ocena systemu zarządzania środowiskowego
 • Przegląd zarządzania – omówienie danych wejściowych do przeglądu, dokumentowanie wyników
 • Dyskusja i wymiana doświadczeń.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmuje jeden dzień szkoleniowy (8 godzin lekcyjnych).