Niezwykle istotne jest, aby przedsiębiorstwa potrafiły identyfikować wymagania prawne związane z ich działalnością oraz zapewniały ich przestrzeganie.

Korzyści jakie można dzięki temu uzyskać związane są z uniknięciem bądź ograniczeniem ryzyka związanego z odpowiedzialnością karną za niedopełnienie spoczywających na przedsiębiorstwie obowiązków,  a także zmniejszenie występowania wypadków, awarii i usterek. W przypadku firm posiadających system zarządzania energią ISO 50001 przeprowadzenie audytu oceny zgodności z wymaganiami prawnymi w obszarze wykorzystania i zużycia energii pozwala na spełnienie wymagań o których mowa  w pkt. 4.6.2. Posiadając wieloletnie doświadczenie w realizacji audytów oceny zgodności z wymaganiami prawnymi w obszarze „energii” oferujemy Państwu udział w szkoleniu Wymagania prawne związane z wykorzystaniem i zużyciem energii – teoria i praktyka – analiza przypadków.

Zakres szkolenia obejmuje omówienie wybranych wymagań prawnych:

 • ustawa prawo energetyczne,
 • ustawa o efektywności energetycznej,
 • prawo budowlanego,
 • zagadnienia związane z organizacją prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, itp.

Uczestnicząc w szkoleniu dowiesz się m.in.  jak identyfikować oraz spełniać wymagania prawne, jakie mieć oczekiwania wobec swoich pracowników oraz podwykonawców.

Część praktyczna szkolenie związana będzie z przedstawieniem wyników zrealizowanych audytów oceny zgodności z wymaganiami prawnymi dot. wykorzystania i zużycia energii (przykłady zidentyfikowanych niezgodności, naruszeń, spostrzeżeń itp.).

Program szkolenia

 • Wymagania ustawy prawo energetyczne:
  • Wymagania związane z uzyskaniem koncesji
  • Umowy przyłączeniowe, dystrybucji, sprzedaży ciepła, paliwa gazowego, energii elektrycznej
  • Odbiorca przemysłowy – obowiązki wobec PURE,
  • Informacje przekazywane odbiorcom przez sprzedawcę energii elektrycznej
  • Instrukcja współpracy eksploatacyjno-ruchowej
 • Wymagania ustawy o efektywności energetycznej
  • Efektywność energetyczna – białe certyfikaty
  • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa
 • Obowiązki wynikające z prawa budowlanego
  • Okresowe kontrole stanu technicznego – przewody kominowe
  • Okresowe kontrole stanu technicznego – instalacje elektryczne i piorunochronne
  • Okresowe kontrole stanu technicznego – instalacje gazowe
  • Okresowe kontrole stanu technicznego – kwalifikacje
  • Okresowe kontrole stanu technicznego – system ogrzewania
  • Okresowe kontrole stanu technicznego – urządzenia chłodnicze
  • Charakterystyka energetyczna budynku
 • Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
  • Prowadzący eksploatację – podmiot odpowiedzialny
  • Kwalifikacje energetyczne
  • Instrukcje eksploatacji oraz Instrukcje współpracy eksploatacyjno-ruchowej
  • Upoważnienia
  • Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego
  • Organizacja prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych
  • Nadzór nad sprzętem ochronnym BHP

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia dobierana jest w zależności od poziomu zaawansowania uczestników
i obejmuje jeden dzień szkoleniowy (8 godzin lekcyjnych).