Niemal każda działalność produkcyjna jest powodem emisji zanieczyszczeń do powietrza.

W związku z emitowaniem substancji do powietrza przedsiębiorcy muszą mieć na uwadze szereg wymagań dotyczących tego zagadnienia.

Celem szkolenia jest przedstawienie wymagań dotyczących emisji gazów i pyłów do powietrza. Uczestnicy zdobędą lub poszerzą wiedzę w zakresie zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska i aktów wykonawczych dotyczących ochrony powietrza. Przybliżona zostanie również tematyka związana z najlepszymi dostępnymi technikami – BAT. Niejednokrotnie pojawiają się wątpliwości czy instalacja kwalifikuje się pod zgłoszenie lub pozwolenie na emisję. Tematem szkolenia będą uzgodnienia jakich trzeba dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji. Szkolenie obejmuje najnowsze zmiany Prawa ochrony środowiska – w tym wdrożenie dyrektywy MCP.

 

Program szkolenia

 • Inwentaryzacja stanu istniejącego w zakładzie. Klasyfikacja instalacji, schemat technologiczny instalacji, bilans stosowanych materiałów, inwentaryzacja emitorów, ustalenie składu i poziomu emisji.
 • Uzgodnienie warunków emisji gazów i pyłów do powietrza
  • Kwalifikacja instalacji do obowiązku dokonania uzgodnień wielkości emisji
  • Zgłoszenie instalacji powodującej emisje
  • Pozwolenie na emisję gazów lub pyłów do powietrza
 • Szczególne regulacje w zakresie emisji – instalacje spalania paliw
  • Standardy emisyjne instalacji spalania paliw
  • Warunki dotrzymania standardów emisyjnych instalacji spalania paliw
 • Szczególne regulacje w zakresie emisji – instalacje wykorzystujące LZO
  • Standardy emisyjne LZO
  • Roczny bilans LZO – warunki dotrzymywania standardów
 • Obowiązki pomiarowe
  • Pomiary wielkości emisji
  • Decyzja o obowiązku wykonania pomiarów
  • Pomiary emisji z instalacji spalania paliw
  • Pomiary emisji LZO
 • Sprawozdawczość w zakresie emisji
  • Raport o emisjach (KOBiZE)
  • Opłaty z tytułu emisji gazów i pyłów do powietrza
 • Dyskusja oraz wymiana doświadczeń.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmuje jeden dzień szkoleniowy (7 godzin lekcyjnych).

Terminy

Sprawdź w kalendarzu na kiedy zaplanowano najbliższe szkolenie otwarte.

Szkolenie nie jest obecnie zaplanowane? Napisz do nas!