Opakowania stanowią specyficzną grupę towarów. Obecnie każdy produkt dostępny na rynku posiada własne opakowanie.
Opakowania stanowią specyficzną grupę towarów. Obecnie każdy produkt dostępny na rynku posiada własne opakowanie.

Opakowanie pełni bardzo wiele różnych funkcji, począwszy od tych marketingowych, poprzez ochronną, na transportowej skończywszy. Ich zastosowanie jest niezbędne pod wieloma względami. Niestety po spełnieniu swej pierwotnej funkcji opakowanie staje się odpadem. Rocznie w Polsce powstaje ok. 3,5 mln ton odpadów opakowaniowych. Takie ilości powodują konieczność objęcia tej grupy produktów i powstających z nich odpadów specjalnym restrykcjom prawnym.

Każde przedsiębiorstwo wykorzystuje opakowania w swej codziennej pracy. Nie tylko pakujemy w nie wytworzone produkty, ale zamawiane komponenty lub materiały dostarczane są nam w zapakowanej formie.

Szkolenie kierowane jest do osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie wymagań stawianych przedsiębiorcom dotyczących gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji ustawy, która obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. kwestie obowiązków wytwórców, importerów i eksporterów opakowań, a także obowiązki sprawozdawcze.

Szkolenie kierowane jest do specjalistów z zakresu ochrony środowiska oraz osób zainteresowanych najnowszymi nowelizacjami przepisów z tej dziedziny prawa.

Program szkolenia

 • Źródła obowiązków prawnych w zakresie gospodarki opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi – gdzie szukać wymagań?
 • Omówienie zasad gospodarki opakowaniami w kontekście ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w tym obowiązki podmiotów:
  • wprowadzających opakowania,
  • wprowadzających produkty w opakowaniach,
  • eksporterów opakowań i produktów w opakowaniach.
 • Definicja opakowania:
  • czym jest opakowanie?
  • jakie wymagania powinno spełniać opakowanie?
  • oznakowanie opakowań
 • Zasady współpracy z organizacją odzysku – przekazanie niektórych obowiązków organizacji odzysku
 • Wymagania dotyczące odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
 • Ewidencja opakowań i sprawozdawczość
 • Publiczne kampanie edukacyjne – kogo dotyczy obowiązek prowadzenia działań edukacyjnych i jak go zrealizować?
 • Wymagania dla opakowań środków niebezpiecznych i opakowań wielomateriałowych
 • Opłata recyklingowa, kogo dotyczy?
 • Ćwiczenia praktyczne
 • Sesja Q&A: najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – dyskusja i konsultacje.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmują 6 godzin lekcyjnych.