Nowoczesne warsztaty dla pracowników operacyjnych oraz ich bezpośrednich przełożonych odpowiedzialnych za jakość wyrobów

Każdy klient chciałby posiadać produkty jak najlepszej jakości, dlatego zawsze wraca po produkt z którego jest zadowolony.

Każdy producent jak i dostawca aby osiągnąć jak największe obroty musi dbać o to aby jego produkty były jak najlepsze. Dlatego większość producentów wdrożyła i utrzymuje systemy zarządzania jakością, posiada zespoły zajmujące się zapewnieniem jakości oraz wychwyceniem najczęściej występujących braków, opracowaniem nowych metod które pozwoliłyby im na znalezienie przyczyn występowania niezgodności. Mimo to pojawiają się braki, które zostały niezauważone.

Kluczowym czynnikiem pozwalającym na zminimalizowanie wad jakościowych jest świadomość pracowników operacyjnych oraz ich bezpośrednich przełożonych. Bardzo często osoby te znają wszystkie zasady dotyczące produkcji i kontroli wyrobów, które są określone w procedurach i instrukcjach. Zdarza im się jednak nie przykładać należytej wagi do dokładności wykonywanych przez siebie czynności, czy prowadzenia zapisów związanych z produkcją. Marginalizują również znaczenie działów zajmujących się zapewnieniem jakości, uważając, że nie mają one dużego znaczenia dla klienta czy konsumenta naszych wyrobów.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest rozwijanie świadomości w zakresie jakości, uwypuklenie wymagań konsumentów w odniesieniu do produkowanych wyrobów, a także przypisanie odpowiedzialności, zbudowanie zaangażowania oraz szerszego spojrzenia na kwestie jakościowe. Warsztaty przeprowadzone są w nowoczesny, bardzo niekonwencjonalny sposób, ich efektem jest zmotywowanie pracowników do pełnego zaangażowania w jakość, tym samym do stworzenia takich warunków, by pracownik sam chciał pracować tak, jak się od niego oczekuje.

Do kogo kierowane są warsztaty

Warsztaty kierowane są do zakładów produkcyjnych, które stwierdzają, że pracownicy operacyjni, liderzy, mistrzowie odpowiedzialni za jakość wyrobów:
 • Znają procedury i instrukcje lecz nie zawsze wykonują swoją pracę z należytą dokładnością
 • Popełniają błędy, które później ujawniają się w postaci reklamacji
 • Nie rozumieją jak ważne jest pełne zadowolenie klientów
 • Myślą, że konkurencja jest daleko za nimi i dlatego mogą sobie pozwolić na rezygnację z ciągłego poprawiania jakości samego produktu
 • Nie rozumieją dlaczego prowadzenie precyzyjnych zapisów produkcyjnych jest takie ważne
 • Nie są świadomi tego jak ważną rolę dla zakładu oraz klientów odgrywa dział zapewnienia jakości

Program warsztatów

Warsztat 1 – Jakość widziana oczami konsumenta
 • Znaczenie klienta i konkurencji
 • Wymagania i oczekiwania klientów i konsumentów – rozważania teoretyczne
 • Zależności: firma – produkt – rynek – konsumenci  – konkurenci
 • Zakupy w supermarkecie – ćwiczenie praktyczne – wady i zalety wyrobów, porównanie z konkurencją
 • Wnioski z wizyty w supermarkecie
 • Wymagania i oczekiwania klientów i konsumentów –warsztaty dotyczące analizy jakości wyrobów
 • Jakość widziana oczami konsumenta – definiowanie wad/defektów otrzymanych wyrobów oraz związanych z nimi możliwych konsekwencji
 • Świadomość jakościowa współczesnych konsumentów – formułowanie pisma reklamacyjnego do producenta wadliwych wyrobów
Warsztat 2 – Jakość widziana oczami producenta
 • Analiza reklamacji konsumenta definiowanych podczas Warsztatu 1.
 • Określenie źródła oraz potencjalnych przyczyn wystąpienia wady/defektu, zaplanowanie przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego na obszarach produkcyjnych.
 • Wizyta w działach produkcyjnych – ćwiczenia praktyczne – badanie zasadności reklamacji, analiza zapisów produkcyjnych, poszukiwanie i definiowanie możliwych przyczyn wystąpienia niezgodności.
 • Określanie działań mających na celu usunięcie przyczyn powstania wyrobu wadliwego i zapobieżenia ich ponownemu wystąpienia (definiowanie działań korygujących).
 • Przygotowanie odpowiedzi na reklamację do konsumenta – ćwiczenia praktyczne.
 • Przedstawienie wyników postępowania reklamacyjnego.
 • Jakość widziana oczami konsumenta, producenta oraz jakość w życiu codziennym – świadomość pracowników kluczem do najwyższej jakości, podsumowanie i wnioski.

Założenia dotyczące tematyki warsztatów

 • Błędy w biznesie są kosztowne ze względu na stracony czas, stracone zyski, utraconych klientów i niewykorzystane okazje do doskonalenia się. W porównaniu z tymi kosztami, zrobienie czegoś za pierwszym razem jest wyraźnie tańsze.
 • Nie każdemu udaje się pracować unikając zupełnie usterek, ale jak powiedział kiedyś T.J. Watson: „Lepiej jest mierzyć ku doskonałości i chybić, niż mierzyć ku niedoskonałości i trafić”.
 • Aby uniknąć poprawiania wyrobów, tworzenia się tzw. „fabryk w fabryce”, kluczowym jest budowanie świadomości pracowników operacyjnych i rozbudowa ich orientacji na dokładne wykonywanych przez siebie czynności.