Przeprowadziliśmy warsztaty dla audytorów wewnętrznych w zakresie zmian w normach ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 dla Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.