Przeprowadziliśmy warsztaty w zakresie bezpiecznych zachowań, odpowiedzialności, oraz motywowania do kultury bezpieczeństwa w Corning Optical Communications Polska Sp. z o.o.