Przeprowadziliśmy warsztaty doskonalące trenerów wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa behawioralnego w Saint-Gobain Polska