Jak wygląda dzisiaj jakość?

Nowoczesne warsztaty dla pracowników operacyjnych oraz ich bezpośrednich przełożonych odpowiedzialnych za jakość wyrobów.

Każdy klient chciałby posiadać produkty jak najlepszej jakości, dlatego zawsze wraca po produkt z którego jest zadowolony. Każdy producent jak i dostawca aby osiągnąć jak największe obroty musi dbać o to aby jego produkty były jak najlepsze. Dlatego większość producentów wdrożyła i utrzymuje systemy zarządzania jakością, posiada zespoły zajmujące się zapewnieniem jakości oraz wychwyceniem najczęściej występujących braków, opracowaniem nowych metod które pozwoliłyby im na znalezienie przyczyn występowania niezgodności. Mimo to pojawiają się braki, które zostały niezauważone.

Kluczowym czynnikiem pozwalającym na zminimalizowanie wad jakościowych jest świadomość pracowników operacyjnych oraz ich bezpośrednich przełożonych. Bardzo często osoby te znają wszystkie zasady dotyczące produkcji i kontroli wyrobów, które są określone w procedurach i instrukcjach. Zdarza im się jednak nie przykładać należytej wagi do dokładności wykonywanych przez siebie czynności, czy prowadzenia zapisów związanych z produkcją. Marginalizują również znaczenie działów zajmujących się zapewnieniem jakości, uważając, że nie mają one dużego znaczenia dla klienta czy konsumenta naszych wyrobów.

Czas trwania szkolenia

 • Szkolenie dla jednej grupy trwa 10-12 godzin – podzielonych na dwa moduły po 5-6 godzin dziennie.
 • Każda grupa szkoleniowa może liczyć około 12-14 osób (pracownicy na stanowiskach: kierownik, lider, mistrz).

Program warsztatów

Warsztat 1. Jakość widziana oczami konsumenta
 • Znaczenie klienta i konkurencji
 • Wymagania i oczekiwania klientów i konsumentów – rozważania teoretyczne
 • Zależności: firma – produkt – rynek – konsumenci  – konkurenci
 • Zakupy w supermarkecie – ćwiczenie praktyczne – wady i zalety wyrobów, porównanie z konkurencją
 • Wnioski z wizyty w supermarkecie
 • Wymagania i oczekiwania klientów i konsumentów –warsztaty dotyczące analizy jakości wyrobów
 • Jakość widziana oczami konsumenta – definiowanie wad/defektów otrzymanych wyrobów oraz związanych z nimi możliwych konsekwencji
 • Świadomość jakościowa współczesnych konsumentów – formułowanie pisma reklamacyjnego do producenta wadliwych wyrobów
Warsztat 2. Jakość widziana oczami konsumenta
 • Znaczenie klienta i konkurencji
 • Wymagania i oczekiwania klientów i konsumentów – rozważania teoretyczne
 • Zależności: firma – produkt – rynek – konsumenci  – konkurenci
 • Zakupy w supermarkecie – ćwiczenie praktyczne – wady i zalety wyrobów, porównanie z konkurencją
 • Wnioski z wizyty w supermarkecie
 • Wymagania i oczekiwania klientów i konsumentów –warsztaty dotyczące analizy jakości wyrobów
 • Jakość widziana oczami konsumenta – definiowanie wad/defektów otrzymanych wyrobów oraz związanych z nimi możliwych konsekwencji
 • Świadomość jakościowa współczesnych konsumentów – formułowanie pisma reklamacyjnego do producenta wadliwych wyrobów

Założenia dotyczące tematyki warsztatów

Szkolenie przeprowadzone jest w formie warsztatów praktycznych.

 • Kluczowym elementem do osiągnięcia zamierzonych efektów szkolenia jest odpowiednie przygotowanie materiałów szkoleniowych. Dlatego podczas fazy przygotowania niezbędne jest duże zaangażowanie działów zapewnienia jakości.
 • Dla większego zaangażowania i wizualizacji problemów, część Warsztatu 1 będzie przeprowadzona na terenie supermarketu. Uczestnicy będą mogli lepiej wczuć się w rolę konsumentów, przy okazji robienia zakupów będą zwracać uwagę na wszystkie czynniki, którymi kierują się klienci, podczas dokonywania wyborów konkretnych artykułów.
 • Zasadniczą częścią zajęć jest rozwiązywanie problemu reklamacji w grupie kilku osób. Każda z grup otrzymuje specjalnie „spreparowaną” reklamację konsumencką dotyczącą wyrobów fabryki i będzie miała za zadanie zaproponowanie działań eliminujących przyczyny powstania błędów. Działanie te będą określane na podstawie obserwacji, rozmów i badania zapisów w poszczególnych działach produkcyjnych firmy.