Przeprowadziliśmy warsztaty doskonalące w zakresie audytor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 oraz ISO 27001:2013 dla firmy COBEX Polska