Szkolenie

Trener jest osobą, która powinna wpływać na postawy pracowników, aranżować atmosferę sprzyjającą przyswajaniu wiedzy, a także motywować do rozwoju kompetencji pracowników.

Dobry trener oprócz właściwego przygotowania merytorycznego powinien również posiadać pewne pożądane cechy osobowości, charyzmę. Niektórzy rodzą się ze zdolnością przykuwania uwagi i umiejętnością przekazywania swojej wiedzy słuchaczom, a inni muszą się tego nauczyć. Dla osób, które jeszcze nie czują się do końca pewne w roli szkoleniowca proponujemy warsztaty dla trenerów wewnętrznych, na których przekazane zostaną informacje i wskazówki jak być profesjonalnym trenerem.

Jesteś specjalistą w danej dziedzinie, a chciałbyś umiejętnie i w ciekawy sposób przekazać tę wiedzę na szkoleniach wewnętrznych? Oprócz tego, że posiadasz fachowe doświadczenia, aby być dobrym trenerem musisz poznać techniki wystąpień publicznych, autoprezentacji i komunikacji, a także uzyskać umiejętność radzenia sobie z grupą szkoleniową, zdolność pracy głosem i skupiania uwagi słuchaczy.

Warsztaty skierowane są do osób, które mają specjalistyczną wiedzę i przeprowadzają wewnętrzne szkolenia na terenie zakładu. Adresatami warsztatu najczęściej są kierownicy, liderzy, mistrzowie, dyrektorzy.

Program warsztatów zostanie opracowany z uwzględnieniem specyfiki zakładu. Warsztaty poprzedzi wizyta wstępna celem zebrania materiałów określających charakterystykę działalności, co pozwoli na przygotowanie dedykowanych materiałów, skrojonych na miarę Państwa firmy.

Kluczowym elementem warsztatów będzie praca z mikrofonem i kamerą. Uczestnik będzie mógł spróbować swoich sił pracując przed kamerą, co zostanie poddane szczegółowej analizie. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość ćwiczeń z emisji, dykcji i higieny głosu. Ponadto przeprowadzone będzie ćwiczenie z autoprezentacji, które pozwoli doskonalić się w zawodzie trenera.

Program szkolenia

I. WARSZTAT TEORETYCZNO-PRAKTYCZNY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA SZKOLENIA

  • Zasady i style uczenia się dorosłych
  • Motywacja dorosłych do uczenia się
  • Planowanie modułów szkoleniowych oraz projektowanie szkolenia
  • Fazy procesu grupowego
  • Różne metody szkoleniowe – jak i kiedy je stosować
  • Umiejętności prezentacyjne trenera
  • Komunikacja – mowa ciała i głos podczas prowadzenia szkoleń pomagająca prowadzącemu szkolenie

II. WARSZTAT PRAKTYCZNY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA SZKOLENIA

  • Przygotowanie szkolenia dla współpracowników
  • Prezentacja wyników pracy – Każdy uczestnik i uczestniczka przeprowadzi samodzielnie zaprojektowany, pokazowy moduł szkoleniowy
  • Ocena przez trenera oraz uczestników, omówienie wyników

 

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmują dwa dni szkoleniowe (16 godzin lekcyjnych)