Szkolenie

Zaufanie do procesu audytu i jego wiarygodność zależą od kompetencji personelu przeprowadzającego audyt, czy chcesz się z nami rozwijać?

Dobry audytor oprócz właściwego przygotowania merytorycznego powinien również posiadać pewne pożądane cechy osobowości, wykazywać odpowiednie zachowania. Dla osób, które jeszcze nie czują się do końca pewne w roli audytora, bądź chcą poprawić swoje umiejętności, proponujemy warsztaty dla audytorów wewnętrznych, na których przekazane zostaną informacje i wskazówki jak być profesjonalistą w swojej pracy. W trakcie tego szkolenia skupimy się na komunikacji, która ma ogromny wpływ na cały przebieg procesu.

Warsztaty skierowane są do audytorów wewnętrznych i zewnętrznych. Dla osób chcących polepszyć własne umiejętności interpersonalne.

Kluczowym elementem warsztatów będzie praca z kamerą i mikrofonem. Uczestnik będzie mógł spróbować swoich sił pracując przed kamerą, co zostanie poddane szczegółowej analizie. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość wzięci udziału w aktywnych ćwiczeniach z emisji, dykcji i higieny głosu. Ponadto przeprowadzone będą liczne ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy będą mogli odpowiedzieć sobie na pytanie ” Jaka/ Jaki jestem? Dlaczego taka/taki jestem? Dlaczego inni się tak zachowują?”. Zapraszamy

Program szkolenia

I. WARSZTAT TEORETYCZNO- PRAKTYCZNY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA WŁASNYCH UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH

I.I Efektywne komunikowanie

 • Zasady i style uczenia się dorosłych
 • Typy osobowości i dopasowanie komunikatów audytora
 • Różne temperamenty a komunikacja
 • Jak pracuje nasz mózg?
 • Podstawowe kategorie umiejętności interpersonalnych w ujęciu modeli kompetencyjnych

I.II Autorytet audytora

 • Komunikacja – werbalna i niewerbalna, co pomaga a co przeszkadza w audycie?
 • Prezentacja swojego stanowiska
 • Postawa asertywna, manipulacyjna a może uległa?
 • Sylwetka psychologiczna audytora
 • Podstawowe kategorii umiejętności interpersonalnych w
  ujęciu modeli kompetencyjnych

II. Budowanie pozytywnych relacji

 • Rodzaje procesu komunikacji
 • Dostosowanie komunikatu do odbiorcy
 • Stres audytowanych, co z nim zrobić?
 • Metody udzielania informacji zwrotnej
 • Dopasowanie sposobu komunikacji do preferencji audytowanego ( tempo  wypowiedzi, używane słowa)
 • Konstruktywna krytyka

III. Trudno być audytorem

 • Pokonywanie barier w pracy audytora
 • Manipulacje- jak je rozpoznać i zneutralizować
 • Wymiana doświadczeń w rozwiązywaniu specyficznych dla pracy audytora problemów interpersonalnych

II. WARSZTAT PRAKTYCZNY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA AUDYTÓW

 • Przygotowanie do audytu- artykulacja, praca nad własnym ciałem i spokojem wewnętrznym
 • Techniki radzenia sobie ze stresem
 • Prezentacja wyników pracy – każdy uczestnik zaprezentuje swoje wystąpienie publiczne
 • Ocena przez trenera oraz uczestników plus omówienie wyników pracy.

 

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmują dwa dni szkoleniowe (16 godzin lekcyjnych)