Przeprowadziliśmy warsztaty doskonalące dla audytorów Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 oraz Systemu Zarządzania BHP OHSAS 18001 dla Bridgestone Poznań Sp. z o.o.