Przeprowadziliśmy warsztaty doskonalące audytorów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarzadzania wg ISO 9001, ISO 22000, OHSAS 18001 dla Walki Sp. z o. o.