Przeprowadziliśmy warsztaty doskonalące audytorów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2004 w Sumika Ceramics Poland.