Przeprowadziliśmy warsztaty dla obserwatorów behawioralnych dla MCPP Poland Sp. z o.o.18