Przeprowadziliśmy warsztaty dla audytorów wewnętrznych w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania dla firmy EuRoPol GAZ s.a.