Przeprowadziliśmy warsztaty dla audytorów wewnętrznych w zakresie ISO 45001 dla firmy ICT Poland Sp. z o.o.