Przeprowadziliśmy warsztaty dla audytorów wewnętrznych z zakresu Systemu Zarządzania BHP wg OHSAS 18001 dla Kirchhoff Polska Sp. z o.o.