Przeprowadziliśmy warsztaty dla audytorów wewnętrznych za zakresu ISO 9001:2015 dla Żywiec Zdrój S.A.