Przeprowadziliśmy drugą część warsztatów dla kierownictwa – Behawioralne podejście do przywództwa dla Semmelrock Stein+Design Sp. z o.o.