Przeprowadziliśmy warsztaty doskonalące dla Audytorów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001 dla ICT Poland Sp. z o.o.