Przeprowadziliśmy warsztaty dla audytorów zintegrowanego systemu zarządzania w Electrolux Poland Sp. z o.o. w Żarowie