KIM JESTEŚMY?

EcoMS Consulting to osoby z wieloletnim doświadczeniem pracy w przemyśle oraz firmach doradczych zajmujących się szeroko rozumianą problematyką zarządzania. Nasi trenerzy są doświadczonymi praktykami, którzy oprócz pracy trenerskiej na co dzień pracują nad realizacją projektów w przemyśle, dzięki czemu nasza wiedza nie jest czysto teoretyczna i zaczerpnięta z książek. Na naszych szkoleniach podajemy realne przykłady wzięte z życia – jest to przede wszystkim zbiór praktyk i doświadczeń.

Usługi o wyjątkowej jakości mogą zapewnić klientom tylko wyjątkowi pracownicy. Dobierając naszych trenerów kierujemy się koniecznością zapewnienia wszechstronnej i profesjonalnej obsługi Klienta. Dostrzegamy konieczność nieustannego rozwoju naszych pracowników, na każdym etapie ich ścieżki zawodowej. Dlatego stawiamy na ludzi chcących stale podnosić swoje kwalifikacje, którym nieobce są wymogi współczesnego biznesu.

ZOBACZ TAKŻE

Szkolenia otwarte planujemy
z 3-miesięcznym wyprzedzeniem.

STAJEMY SIĘ LEPSI KAŻDEGO DNIA!

Lata wspólnej pracy pozwoliły na stworzenie interdyscyplinarnego zespołu ludzi różnych specjalności, ale także różnych zainteresowań i osobowości.

TROCHĘ STATYSTYKI

Zobacz jak oceniali nas nasi klienci w latach 2015-2019

W latach 2015-2019 91,77% naszych szkoleń było ocenianych jako „bardzo dobre”. Bardzo wysoko są oceniani nasi trenerzy: 93,21% wyniki „bardzo dobre” oraz forma i zakres szkoleń: 90,91% wyniki „bardzo dobre”.

92%

Ocena skuteczności i praktyczności szkoleń

93%

Ocena kompetencji i umiejętności przekazywania wiedzy przez trenerów

91%

Ocena formy i zakresu szkolenia

* na podstawie analizy ankiet z 346 szkoleń i możliwych odpowiedziach: bardzo złe, złe, średnie, dobre, bardzo dobre.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Umiejętności przekazywania wiedzy przez liczną grupę trenerów

Praktycy, audytorzy systemowi, prawnicy, audytorzy wmagań prawnych

Konsultanci udzielający odpowiedzi na liczne pytania naszych klientów

Konsultanci współpracujący z największymi firmami w kraju

NOTKI BIOGRAFICZNE

Aleksander Myśkow
prezes|trener

prezes zarządu EcoMS Consulting, absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego (MBA). Aleksander posiada ponad 17 lat doświadczenia zawodowego zdobytego w przemyśle, doradztwie i certyfikacji w zakresie zarządzania. Brał osobiście udział jako lider bądź członek zespołu w kilkudziesięciu projektach doradczych głównie w zakresie jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. Od lat jest trenerem w ramach szkoleń zamkniętych realizowanych przez EcoMS, z których wiele sam opracował. Zrealizował ponad 200 szkoleń dotyczących zarządzania jakością, ochroną środowiska i bezpieczeństwem pracy. Ponadto ma doświadczenie w audytach zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi oraz przeglądami due diligence.

Oprócz projektów realizowanych w Polsce, Aleksander był zaangażowany w realizację projektów w Rosji, Republice Czeskiej, Kazachstanie, Ukrainie.

Obecnie Aleksander wraz z zespołem jest zaangażowany w rozwój i propagowanie nowego podejścia do zarządzania jakością i bezpieczeństwem, jest jednym z prekursorów warsztatów behawioralnych dla najwyższego kierownictwa, które prowadzi osobiście. Na co dzień koneser wina, wie co zrobić zanim odpowiednio dobrane trafi do kieliszków.

Anna Kominek
dyrektor|trener

dyrektor w firmie EcoMS Consulting Sp. z o.o., absolwentka Politechniki Wrocławskiej wydziału Inżynierii Środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w przemyśle, jaki i w konsultingu i doradztwie środowiskowym. Posiada kompetencje potwierdzone przez Certyfikat Audytora Wiodącego ISO 14001, Certyfikat Audytora Wiodącego EN 16001/ISO 50001 oraz duże doświadczenie we wdrażaniu i audytowaniu systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001 oraz energią ISO 50001, audytowania na zgodność z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska i prawa związanego z wykorzystaniem energii, weryfikacji projektów JI/CDM.

Piotr Kowalski
dyrektor|audytor|trener|konsultant

dyrektor w firmie EcoMS Consulting Sp. z o.o.; konsultant, audytor i trener z ponad 25 letnim doświadczeniem w obszarach bezpieczeństwa, środowiska, awarii przemysłowych, ochrony przeciwpożarowej. Prowadzi projekty doradcze związane z budową i zwiększeniem efektywności systemów zarzadzania, głównie w firmach przemysłowych. Audytor w zakresie prawa oraz systemów ISO 14001, PN-N/OHSAS 18001 oraz ISO 27000. Autor licznych publikacji w zakresie zarządzania. Jako wykładowca i trener przeprowadził ok. 500 szkoleń dotyczących wymagań prawnych i skutecznego zarządzania. Piotr specjalizuje się w zagadnieniach nowoczesnego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem. Jego hobby to starożytne górnictwo kruszcowe w Polsce a prywatnie jest szczęśliwym ojcem dwojga dzieci.

Andrzej Kwocz
Dyrektor Działu Doradztwa i Szkoleń
trener|audytor|konsultant

trener, audytor, konsultant ds. systemów zarządzania, absolwent Politechniki Wrocławskiej, autor publikacji dotyczących systemów zarządzania. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu, doskonaleniu i audytowaniu systemów ISO. Od ponad 15 lat w EcoMS Consulting odpowiada za prowadzenie projektów, szkoleń i konsultacji. Certyfikowany audytor wiodący systemów ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (wcześniej PN-N/OHSAS 18001) oraz ISO 27000. Prowadził wiele szkoleń i konsultacji zarówno dla przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i usługowych. Jego doświadczenie trenerskie to ponad 7000 godzin szkoleń kierowanych do różnych grup pracowników. Pracuje jako trener dla międzynarodowych jednostek certyfikacyjnych, wykładowca podyplomowych studiów w zakresie systemów zarządzania. Obecnie Andrzej zarządza Działem Doradztwa i Szkoleń. Wraz z zespołem jest również zaangażowany w rozwój i propagowanie behawioralnego podejścia do przywództwa w bezpieczeństwie pracy. Autor programu coachingu dla audytorów wewnętrznych, nowego podejścia do podnoszenia kompetencji audytorów. Prywatnie, pasjonat sportów zespołowych, zaś w weekendy można znaleźć go w ogrodzie, pielęgnującego swój trawnik.

Rafał Bałys
Dyrektor Działu Prawnego

absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego wydziału Prawa. Certyfikowany audytor wiodący systemu zarządzania jakością oraz systemu zarządzania środowiskowego. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ochrony środowiska, BHP i ochrony przeciwpożarowej. Jest doświadczonym trenerem audytorów międzynarodowych jednostek certyfikacyjnych oraz autorem publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska w prasie branżowej. Audytor wiodący w przeglądach prywatyzacyjnych due dilligence. Od 13 lat w EcoMS Consulting odpowiedzialny za Zespół Prawny. Prywatnie pasjonat egzotycznych podróży i fotografii.

Grzegorz Brylonek
audytor|trener|konsultant

trener, konsultant, audytor oceny zgodności z wymaganiami prawnymi. Od 10 lat w EcoMS Consulting. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w przemyśle, konsultingu i doradztwie. Audytor wiodący systemów zarządzania bhp wg PN-N-18001 / OHSAS 18001 oraz certyfikowany audytor wewnętrzny systemów ISO 9001 i ISO 14001. Ponadto jest doświadczonym i cenionym trenerem szkoleń behawioralnych, certyfikowanym trenerem Schenk Institute „Profesjonalny trener biznesu”, realizatorem wielu szkoleń w zakresie obowiązujących wymagań prawnych oraz uczestnikiem warsztatów prawidłowej emisji, estetyki i higieny głosu Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia S.A. w Warszawie.

Krzysztof Gil
audytor|konsultant|trener

absolwent Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Audytor wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa. Posiada wieloletnie doświadczenie w audytowaniu zgodności z wymaganiami prawnymi w przedsiębiorstwach reprezentujących różnorodne branże. Również udziela naszych klientom wskazówek, jak interpretować i wdrażać wymagania prawne. Jest także liderem projektów due diligence dla branży energetycznej ze względu na doskonałą znajomość jej specyfiki.

Monika Marczak-Żynkin
audytor|konsultant|trener

magister japonistyki, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Certyfikowany audytor systemów ISO 9001 i ISO 14001. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w przemyśle, konsultingu i doradztwie. W EcoMS Consulting odpowiedzialna za analizę i interpretację wymagań prawnych w zakresie BHP, zarządzanie projektami i audytami prawnymi.

Anna Pięta
konsultant|trener|audytor

Absolwentka Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, studiów podyplomowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz technik bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w środowisku pracy. Odpowiedzialna za interpretację wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Certyfikowany audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001. Specjalizuje się w przygotowaniu dokumentacji środowiskowej oraz bierze udział w projektach wewnętrznych związanych z rozwojem i utrzymaniem serwisu prawnego. Ponadto posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń prawnych z zakresu ochrony środowiska oraz audytowaniu.

Magdalena Masternak
audytor|konsultant|trener

absolwentka Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Posiada kilkuletnie doświadczenie w konsultowaniu, audytowaniu oraz weryfikacji wymagań prawnych dla przedsiębiorstw. W EcoMS Consulting odpowiedzialna za nadzór nad bazą Esqula, analizę i interpretację wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska i zarządzania chemikaliami w przedsiębiorstwie. Na swoim koncie ma realizację wielu szkoleń prawnych zarówno z zakresu środowiska jak i obowiązków przedsiębiorców w odniesieniu do chemikaliów. Certyfikowany audytor wewnętrzny systemów ISO 14001 oraz OHSAS 18001.

Radosław Gonet
dyrektor|konsultant|audytor|trener

Dyrektor ds. rozwoju, konsultant, audytor i trener, ekspert z zakresu bezpieczeństwa maszyn. Doktor nauk technicznych, Absolwent Wydziału Elektrycznego oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Wykładowca wyższych uczelni oraz biegły sądowy z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy. Współautor i autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i prac naukowo-badawczych z zakresu bezpieczeństwa pracy. Prelegent międzynarodowych konferencji naukowo-technicznych oraz trener i konsultant z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe jako starszy inspektor pracy – główny specjalista Państwowej Inspekcji Pracy.

Anna Praska
trener

Absolwentka Wydziału Finansów i Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Dyplomowany Trener Biznesu, wykładowca wyższych uczelni w zakresie komunikacji, sprzedaży i  zarządzania jakością. Posiada czternastoletnie doświadczenie sceniczne oraz jest współautorką publikacji literacko- poetyckich. W EcoMS Consulting odpowiada za prowadzenie szkoleń z zakresu rozwijania indywidualnych cech człowieka, takich jak komunikacja interpersonalna, czy negocjacje. Obecnie Ania zaangażowana jest w rozwój i wdrażanie programu coachingu dla audytorów wewnętrznych i liderów. Jej hobby to sport i rozwój osobisty. Prywatnie spełnia się jako mama małej artystki.

Sylwia Stankowska
audytorka|konsultantka|trenerka

Absolwentka Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Posiada kilkuletnie doświadczenie w konsultowaniu, audytowaniu oraz outsourcingu środowiskowym. Pracuje również jako wykładowca podyplomowych studiów w zakresie zarządzania oceną ryzyka. Specjalizuje się w przygotowaniu sprawozdawczości oraz dokumentacji środowiskowej. Certyfikowany audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001/ISO 45001. W EcoMS Consulting odpowiedzialna za nadzór nad bazą Esqula, udziela naszym klientom wskazówek, jak interpretować i wdrażać wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska.