Negocjacje

Proces komunikacji, zarówno międzyludzkiej jak i marketingowej nierozerwalnie jest związany z prowadzeniem rozmów, sporów i uzgodnień. Stąd integralną częścią tego procesu są negocjacje. Roger Fischer i William Ury traktują negocjacje jako „dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy niektóre przynajmniej interesy zaangażowanych stron są konfliktowe.” Negocjacje to sekwencja wzajemnych posunięć, poprzez które strony dążą do osiągnięcia możliwie korzystnego rozwiązania częściowego konfliktu interesów. Negocjacje są więc dążeniem do uzgodnienia wspólnego punktu widzenia i dopasowania działalności w sposób możliwie bezkonfliktowy, stanowiąc podstawowy i wszechobecny proces w wolnym społeczeństwie.

Cel szkolenia

 • Wypracowanie samodzielnej koncepcji negocjacyjnej,
 • Osiągnięcie zdolności do indywidualnego projektowania, kierowania oraz efektywnego finalizowania procesu negocjacji, wedle własnego przekonania oraz oczekiwań,
 • Nabycie wiedzy, w jaki sposób radzić sobie z osobami, które chcą nas skłonić do sprzecznego działania, niezgodnego z naszymi celami,
 • Zdolność etycznego wywierania wpływu oraz pozyskiwanie oczekiwanych reakcji ze strony Partnerów,
 • Zyskanie umiejętności budowania długotrwałych relacji zawodowych,
 • Skuteczne działanie w obronie interesów swoich i firmy.

Podczas szkolenia jego uczestnicy będą mieli możliwość utrwalenia wiedzy w zakresie umiejętności analizowania zagadnień negocjacyjnych, asertywnej komunikacji interpersonalnej, diagnozowania manipulacji poprzez liczne ćwiczenia, etiudy, symulacje i gry a wszystko w oparciu o Cykl Kolba.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Uczestnicy po szkoleniu będą w stanie profesjonalnie przygotować się do procesu negocjacji by skutecznie uargumentować własne stanowisko i uzyskać korzyści dla firmy. Nabędą umiejętności postępowania z manipulacją, emocjami i poprzez zwiększenie swojej pozycji negocjacyjnej radzenia sobie z tzw.„trudnym” negocjatorem.

Program szkolenia

 • Obserwacja oraz ocena procesu negocjacyjnego:
  • Omówienie rozwiązań alternatywnych
  • Budowanie długotrwałych relacji zawodowych
 • Spożytkowanie oraz umiejętne posługiwanie się własnymi predyspozycjami podczas rozmów z Partnerami:
  • Rodzaje konfliktów i sposoby ich rozwiązywania.,
  • Efektywne działania oraz strategie negocjacyjne
  • Negocjacje twarde lub miękkie
  • Wykorzystanie technik wpływu społecznego w negocjacjach
  • Przyjmowanie strategii oraz określenie plany działania w zależności od celu
  • Zasadnicze reguły w negocjacjach
  • Techniki i proces negocjacyjny
  • Badanie potrzeb i możliwości partnera
  • Ustalenie kwestii spornych i wspólnych
  • Reguła wzajemnego szacunku
  • Umiejętność mówienia i słuchania w zróżnicowanych sytuacjach komunikacyjnych
  • Metoda zamykania rozmów
 • Formułowanie zakresu:
  • Wytyczanie priorytetów
  • Interpretacja stron negocjacji
 • Indywidualna koncepcja skutecznego negocjatora:
  • W jaki sposób efektywnie budować własny autorytet?
  • Określanie wartości – osobisty styl negocjowania
  • Cechy kompetentnego i produktywnego negocjatora w odniesieniu do wybranej branży i specyfiki pracy
  • Wskazówki w jaki sposób podnieść efektywność własną i zespołu udzielających się w rozmowach negocjacyjnych?
 • Problemowe sytuacje w negocjacjach:
  • Błędy oraz niedokładność w negocjacji
  • Trudny partner
  • Emocje jako element w negocjacjach
  • Jak radzić sobie z wątpliwościami, niechęcią oraz sprzeciwem?
 • Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia dobierana jest w zależności od potrzeb uczestników i obejmuje jeden lub dwa dni szkoleniowe (8 lub 16 godzin lekcyjnych).

Terminy

Sprawdź w kalendarzu na kiedy zaplanowano najbliższe szkolenie otwarte.

Szkolenie nie jest obecnie zaplanowane? Napisz do nas!