Sposoby negocjacji

Integralną częścią wszelkich przedsięwzięć gospodarczych i społecznych są negocjacje. Negocjacje nie są bitwą, którą trzeba wygrać tylko bardzo skomplikowanym procesem podejmowania decyzji, których celem jest osiągnięcie możliwe korzystnego rozwiązania dla obydwu stron, dopasowaniem działalności w sposób możliwie bezkonfliktowy. Nie ma tu
określonych reguł, ale są techniki dzięki którym można nauczyć się je prowadzić. Zdolność ich prowadzenia jest coraz bardziej istotna dla osób pracujących na różnych stanowiskach.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie różnych stylów negocjacyjnych oraz stosowanych w nich taktyk i technik by wypracować własną, indywidualną metodę negocjacji, a także umiejętność wykorzystania mechanizmów psychologicznych by wywrzeć nacisk na innych. Dzięki poznaniu swoich mocnych i słabych stron w komunikacji niewerbalnej oraz zwiększeniu umiejętności komunikacji interpersonalnej uczestnicy zwiększą poczucie pewności siebie w prowadzeniu trudnych rozmów.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia dobierana jest w zależności od potrzeb uczestników i obejmuje jeden lub dwa dni szkoleniowe (8 lub 16 godzin lekcyjnych).

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Szkolenie kierowane jest do osób dla których umiejętność negocjacji jest kluczem do podtrzymania satysfakcjonującej relacji biznesowej, a także dla osób które chcą nauczyć się jak poprowadzić negocjacje w dobrej atmosferze jednocześnie żądając dużo.

Program szkolenia obejmuje

  • poznanie czym jest BATNA,
  • poznanie narzędzi perswazji, manipulacji oraz mechanizmów wpływających na proces negocjacji,
  • nabycie umiejętności zaplanowania procesu negocjacji,
  • poznanie różnych stylów negocjacyjnych,
  • nabycie umiejętności w budowaniu mocnego autorytetu negocjatora w kontaktach z partnerami dzięki ćwiczeniom z autoprezentacji,
  • liczne ćwiczenia w formie występów, dyskusji, gier w celu utrwalenia wiedzy w zakresie umiejętności analizowania zagadnień negocjacyjnych, asertywnej komunikacji interpersonalnej,
  • diagnozowania manipulacji w oparciu o Cykl Kolba,

Korzyści dla uczestników szkolenia

Uczestnicy po szkoleniu będą w stanie profesjonalnie przygotować się do procesu negocjacji by skutecznie uargumentować własne stanowisko i uzyskać korzyści dla firmy. Nabędą umiejętności postępowania z manipulacją, emocjami i poprzez zwiększenie swojej pozycji negocjacyjnej radzenia sobie z tzw.„trudnym” negocjatorem.

Terminy

Sprawdź w kalendarzu na kiedy zaplanowano najbliższe szkolenie otwarte.

Szkolenie nie jest obecnie zaplanowane? Napisz do nas!