Skuteczna komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna jest podstawą naszych relacji z drugim człowiekiem. Każdy z nas codziennie porozumiewa się z wieloma ludźmi robiąc to w sposób świadomy lub nieświadomy. Jest to jedna z ważniejszych i oczywistych umiejętności. Jesteśmy przekonani, że wszystko to, co mówimy, dociera do naszego rozmówcy w zgodzie z naszą intencją. Dopiero, gdy pojawiają się trudności lub konflikty, zastanawiamy się, jak to się stało, że zostaliśmy niewłaściwie rozumiani. Wtedy okazuje się, że porozumiewanie się z drugim człowiekiem jest trudną i złożoną sztuką!

Niezakłócona komunikacja w miejscu pracy wpływa nie tylko na zintegrowanie pracowników, ich prawidłowe relacje z przełożonymi, ale także na realizację celów organizacji. Dlatego komunikacja jest tak ważnym procesem w naszym życiu.

Celem szkolenia jest:

 • zidentyfikowanie własnego stylu komunikowania,
 • poznanie typów sensorycznych, temperamentów,
 • zapoznanie się z technikami i zasadami prowadzenia skutecznej komunikacji w zespole,
 • rozpoznanie, co wpływa pozytywnie a co negatywnie na proces komunikacji,
 • nabycie umiejętności, jak unikać błędów oraz jak eliminować bariery komunikacyjne,
 • nabycie umiejętności w prowadzeniu trudnych rozmów i rozwiązywaniu konfliktów,
 • poznanie różnych sposobów przekazywania informacji.

Uczestnicy:

Prezentowane szkolenie jest skierowane do wszystkich liderów (wraz z podległymi zespołami), osób pełniących obowiązki pełnienia funkcji tzw. „właścicieli procesów” do pracowników etatowych włącznie.

Program szkolenia

 • Podstawy komunikacji:
  • elementy procesu komunikacji
  • opis procesu komunikacji
  • podział komunikacji interpersonalnej
  • funkcje komunikacji
 • Co pomaga a co przeszkadza w komunikacji:
  • metody aktywnego słuchania, czyli słuchanie czy słyszenie
  • przeszkody w komunikowaniu się
  • zasady przezwyciężania barier komunikacyjnych
 • Komunikacja niewerbalna:
  • czym jest komunikacja niewerbalna
  • jak pracować z własnym ciałem, by wesprzeć naszą komunikację
  • jakie dajemy sygnały innym
 • Zrozumieć siebie, czyli jacy jesteśmy i dlaczego:
  • ocena potencjału sensorycznego
  • typy osobowości wg Hipokratesa
  • jak pracuje nasz mózg i dlaczego w taki sposób
 • Komunikacja asertywna, jako podstawowe narzędzie kierowania:
  • cztery typy zachowań
  • na czym polega asertywność
  • zasada budowania komunikatów asertywnych
  • do czego prowadzi brak asertywności
 • Skuteczna komunikacja, jako podstawowe narzędzie kierowania:
  • komunikaty „Ty” i „Ja”
  • język „reaktywny” i „proaktywny”
  • konstruktywna krytyka
  • bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania
 • Manipulacje a kierowanie:
  • techniki i rodzaje manipulacji
  • jak uchronić się przed manipulacją
  • manipulowanie a wywieranie wpływu

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia dobierana jest w zależności od potrzeb uczestników i obejmuje jeden dzień szkoleniowy (8 godzin lekcyjnych).

Terminy

Sprawdź w kalendarzu na kiedy zaplanowano najbliższe szkolenie otwarte.

Szkolenie nie jest obecnie zaplanowane? Napisz do nas!