Przeprowadziliśmy szkolenie Zmiana wymagań prawnych dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych od 2015 roku w siedzibie naszego biura EcoMS Consulting Sp. z.o.o.