Przeprowadziliśmy szkolenie Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania REACH i CLP dla BZK GROUP Sp. z o.o. w siedzibie naszego biura EcoMS Consulting Sp. z.o.o.