Przeprowadziliśmy szkolenie Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania REACH i CLP dla Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.