Przeprowadziliśmy szkolenie Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania REACH i CLP dla Plastic Omnium Auto Exteriors Sp. z o.o.