Przeprowadziliśmy szkolenie Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania REACH i CLP dla Dell Products (Poland) Sp. z o.o.