Przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania REACH i CLP dla ArcelorMittal Poland