Przeprowadziliśmy szkolenie  z zakresu Zarządzania chemikaliami w przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania REACH i CLP dla Mokate Sp. z o.o.