Przeprowadziliśmy szkolenie z zarządzania chemikaliami w przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania REACH dla NGK Ceramics Polska Sp. z o.o.