Zakończenie okresu przejściowego dla kart charakterystyki i oznakowania środków chemicznych

Przeprowadziliśmy szkolenie z zarządzania chemikaliami w przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania REACH i CLP dla ELDA-ELTRA Elektrotechnika S.A.