Przeprowadziliśmy szkolenie najważniejszych zmian z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska dla Faurecia Automotive Polska S.A.