Asertywność w komunikacji

Przeprowadziliśmy szkolenie dotyczące wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy dla audytorów dla firmy Lloyd’s Register Polska Sp. z o.o.