Przeprowadziliśmy szkolenie wstępne dla grupy roboczej z zakresu wdrożenie Systemu LOTO dla Żywiec Zdrój S.A.