Przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu użytkowania urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane dla EuRoPol GAZ S.A.