Przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu praktycznego podejścia do procesu oceny ryzyka zawodowego w aspekcie wymagań prawnych oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy dla Anwil S.A.