Przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu ochrony środowiska, substancji chemicznych i bezpieczeństwa i higieny pracy dla Electrolux Poland Sp. z o.o., oddział Oława PLT.