Przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu nowej normy ISO 14001:2015 w siedzibie naszego biura.