Przeprowadziliśmy szkolenie doskonalące dla Audytorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2015,ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004 oraz ISO 27001:2013 dla PGE GiEK S.A.