Przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu identyfikacji aspektów środowiskowych dla Faurecia S.A.