przeprowadziliśmy szkolenie Ocena zgodności maszyn/urządzeń – praktyczne podejście do oznakowania CE w ArcelorMittal Distribution Solutions Sp. z o.o.