zarządzanie

Przeprowadziliśmy szkolenie dla audytorów z zakresu zmian przepisów prawa ochrony środowiska oraz BHP dla firmy DEKRA