Zakończenie okresu przejściowego dla kart charakterystyki i oznakowania środków chemicznych

Przeprowadziliśmy szkolenie otwarte w zakresie zarządzania chemikaliami w przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania REACH we Wrocławiu.