Asertywność w komunikacji

Przeprowadziliśmy szkolenie w zakresie zarządzania chemikaliami w przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania REACH i CLP dla firmy APTIV